KUN là gì? Nghĩa của từ kun

KUN là gì?

KUN“Kaunas International Airport” trong tiếng Anh.

KUN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KUN“Kaunas International Airport”.

Kaunas International Airport: Sân bay quốc tế Kaunas.

Giải thích ý nghĩa của KUN

KUN có nghĩa “Kaunas International Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay quốc tế Kaunas”.