KUR là gì? Nghĩa của từ kur

KUR là gì?

KUR“Kurdish language” trong tiếng Anh.

KUR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KUR“Kurdish language”.

Kurdish language: Ngôn ngữ người Kurd.
mã ISO 639-2: kur.

Giải thích ý nghĩa của KUR

KUR có nghĩa “Kurdish language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ người Kurd”.