KVT là gì? Nghĩa của từ kvt

KVT là gì?

KVT“Killer-Victim Table” trong tiếng Anh.

KVT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KVT“Killer-Victim Table”.

Killer-Victim Table: Bảng Killer-Nạn nhân.
mô phỏng quân sự.

Giải thích ý nghĩa của KVT

KVT có nghĩa “Killer-Victim Table”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng Killer-Nạn nhân”.