KY là gì? Nghĩa của từ ky

KY là gì?

KY“Cayman Islands” trong tiếng Anh.

KY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KY“Cayman Islands”.

Cayman Islands: Quần đảo Cayman.
mã ISO 3166.

Một số kiểu KY viết tắt khác:

Kyrgyz language: Ngôn ngữ Kyrgyzstan.
mã ISO 639-1: ky.

Kentucky: Kentucky.
ký hiệu bưu chính.

Giải thích ý nghĩa của KY

KY có nghĩa “Cayman Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Quần đảo Cayman”.