KYD là gì? Nghĩa của từ kyd

KYD là gì?

KYD“Cayman Islands dollar” trong tiếng Anh.

KYD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KYD“Cayman Islands dollar”.

Cayman Islands dollar: Đô la quần đảo Cayman.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của KYD

KYD có nghĩa “Cayman Islands dollar”, dịch sang tiếng Việt là “Đô la quần đảo Cayman”.