KZT là gì? Nghĩa của từ kzt

KZT là gì?

KZT“Kazakh tenge” trong tiếng Anh.

KZT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KZT“Kazakh tenge”.

Kazakh tenge: Đồng tenge Kazakhstan.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của KZT

KZT có nghĩa “Kazakh tenge”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng tenge Kazakhstan”.