L là gì? Nghĩa của từ l

L là gì?

L“Fifty” trong tiếng Anh.

L là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng L“Fifty”.

Fifty: Năm mươi.
bằng chữ số La Mã.

Một số kiểu L viết tắt khác:

Label: Nhãn.

Lap: Lap.

Large: Lớn.

Laser: Laser.
chỉ định nhiệm vụ cơ bản của máy bay quân sự Hoa Kỳ.

Latin: Latin.

Left: Trái.

Litre: Lít.

Low: Thấp.
truyền.

Giải thích ý nghĩa của L

L có nghĩa “Fifty”, dịch sang tiếng Việt là “Năm mươi”.