LAB là gì? Nghĩa của từ lab

LAB là gì?

LAB“Logistics Assault Base” trong tiếng Anh.

LAB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAB“Logistics Assault Base”.

Logistics Assault Base: Căn cứ tấn công hậu cần.

Giải thích ý nghĩa của LAB

LAB có nghĩa “Logistics Assault Base”, dịch sang tiếng Việt là “Căn cứ tấn công hậu cần”.