LAK là gì? Nghĩa của từ lak

LAK là gì?

LAK“Laotian kip” trong tiếng Anh.

LAK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAK“Laotian kip”.

Laotian kip: Kíp Lào.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của LAK

LAK có nghĩa “Laotian kip”, dịch sang tiếng Việt là “Kíp Lào”.