LAPD là gì? Nghĩa của từ lapd

LAPD là gì?

LAPD“Los Angeles Police Department” trong tiếng Anh.

LAPD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAPD“Los Angeles Police Department”.

Los Angeles Police Department: Sở cảnh sát Los Angeles.

Giải thích ý nghĩa của LAPD

LAPD có nghĩa “Los Angeles Police Department”, dịch sang tiếng Việt là “Sở cảnh sát Los Angeles”.