LAPO là gì? Nghĩa của từ lapo

LAPO là gì?

LAPO“Lift Above Poverty Organization” trong tiếng Anh.

LAPO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAPO“Lift Above Poverty Organization”.

Lift Above Poverty Organization: Tổ chức Nâng cao thoát nghèo.

Một số kiểu LAPO viết tắt khác:

Lake Afton Public Observatory: Đài quan sát công cộng Lake Afton.

Los Angeles Philharmonic Orchestra: Dàn nhạc giao hưởng Los Angeles.

Giải thích ý nghĩa của LAPO

LAPO có nghĩa “Lift Above Poverty Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Nâng cao thoát nghèo”.