LAR là gì? Nghĩa của từ lar

LAR là gì?

LAR“Light Armoured Reconnaissance” trong tiếng Anh.

LAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAR“Light Armoured Reconnaissance”.

Light Armoured Reconnaissance: Trinh sát thiết giáp hạng nhẹ.

Một số kiểu LAR viết tắt khác:

Logistics Assistance Representative: Đại diện hỗ trợ hậu cần.

Giải thích ý nghĩa của LAR

LAR có nghĩa “Light Armoured Reconnaissance”, dịch sang tiếng Việt là “Trinh sát thiết giáp hạng nhẹ”.