LAT là gì? Nghĩa của từ lat

LAT là gì?

LAT“Lowest Astronomical Tide” trong tiếng Anh.

LAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAT“Lowest Astronomical Tide”.

Lowest Astronomical Tide: Thủy triều thiên văn thấp nhất.
biểu đồ hải lý.

Một số kiểu LAT viết tắt khác:

Licensed Athletic Trainer: Huấn luyện viên thể thao được cấp phép.

Latin language: Ngôn ngữ Latinh.
mã ISO 639-2: lat.

Giải thích ý nghĩa của LAT

LAT có nghĩa “Lowest Astronomical Tide”, dịch sang tiếng Việt là “Thủy triều thiên văn thấp nhất”.