LATA là gì? Nghĩa của từ lata

LATA là gì?

LATA“Local Access Transport Area” trong tiếng Anh.

LATA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LATA“Local Access Transport Area”.

Local Access Transport Area: Khu vực Giao thông Tiếp cận Địa phương.

Giải thích ý nghĩa của LATA

LATA có nghĩa “Local Access Transport Area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực Giao thông Tiếp cận Địa phương”.