LAX là gì? Nghĩa của từ lax

LAX là gì?

LAX“Los Angeles International Airport” trong tiếng Anh.

LAX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LAX“Los Angeles International Airport”.

Los Angeles International Airport: Sân bay Quốc tế Los Angeles.

Một số kiểu LAX viết tắt khác:

The Latin American Xchange: The Latin American Xchange.
đấu vật chuyên nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của LAX

LAX có nghĩa “Los Angeles International Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Quốc tế Los Angeles”.