LBS là gì? Nghĩa của từ lbs

LBS là gì?

LBS“Location-based service” trong tiếng Anh.

LBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LBS“Location-based service”.

Location-based service: Dịch vụ định vị.

Một số kiểu LBS viết tắt khác:

Pounds: Pounds.
lbs, dạng số nhiều của lb.

Giải thích ý nghĩa của LBS

LBS có nghĩa “Location-based service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ định vị”.