LBV là gì? Nghĩa của từ lbv

LBV là gì?

LBV“Lagos Bat Virus” trong tiếng Anh.

LBV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LBV“Lagos Bat Virus”.

Lagos Bat Virus: Vi rút dơi Lagos.

Một số kiểu LBV viết tắt khác:

Luminous Blue Variable: Biến màu xanh sáng.

Late Bottled Vintage: Cổ điển đóng chai muộn.

Laplacian Boundary Value: Giá trị ranh giới Laplacian.

Load Bearing Vest: Áo khoác chịu tải.

Giải thích ý nghĩa của LBV

LBV có nghĩa “Lagos Bat Virus”, dịch sang tiếng Việt là “Vi rút dơi Lagos”.