LCCP là gì? Nghĩa của từ lccp

LCCP là gì?

LCCP“Light Contingency Communications Package” trong tiếng Anh.

LCCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCCP“Light Contingency Communications Package”.

Light Contingency Communications Package: Gói truyền thông dự phòng nhẹ.

Giải thích ý nghĩa của LCCP

LCCP có nghĩa “Light Contingency Communications Package”, dịch sang tiếng Việt là “Gói truyền thông dự phòng nhẹ”.