LCCT là gì? Nghĩa của từ lcct

LCCT là gì?

LCCT“Low-Cost Carrier Terminal” trong tiếng Anh.

LCCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCCT“Low-Cost Carrier Terminal”.

Low-Cost Carrier Terminal: Nhà ga hàng không giá rẻ.

Một số kiểu LCCT viết tắt khác:

Life Cycle Costing Tool: Công cụ chi phí vòng đời.

Liquid Crystal Contact Thermography: Nhiệt kế tiếp xúc tinh thể lỏng.

Las Cruces Community Theatre: Nhà hát cộng đồng Las Cruces (Hoa Kỳ).

Logistics Cluster Coordination Training: Đào tạo Điều phối Cụm Hậu cần.

Giải thích ý nghĩa của LCCT

LCCT có nghĩa “Low-Cost Carrier Terminal”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà ga hàng không giá rẻ”.