LCD là gì? Nghĩa của từ lcd

LCD là gì?

LCD“Liquid Crystal Display” trong tiếng Anh.

LCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCD“Liquid Crystal Display”.

Liquid Crystal Display: Màn hình tinh thể lỏng.

Giải thích ý nghĩa của LCD

LCD có nghĩa “Liquid Crystal Display”, dịch sang tiếng Việt là “Màn hình tinh thể lỏng”.