LCOL là gì? Nghĩa của từ lcol

LCOL là gì?

LCOL“Lieutenant-Colonel” trong tiếng Anh.

LCOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCOL“Lieutenant-Colonel”.

Lieutenant-Colonel: Trung tá.
Canada, Vương quốc Anh - LCol.

Giải thích ý nghĩa của LCOL

LCOL có nghĩa “Lieutenant-Colonel”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tá”.