LCS là gì? Nghĩa của từ lcs

LCS là gì?

LCS“League of Legends Championship Series” trong tiếng Anh.

LCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCS“League of Legends Championship Series”.

League of Legends Championship Series: Loạt giải vô địch Liên minh huyền thoại.

Giải thích ý nghĩa của LCS

LCS có nghĩa “League of Legends Championship Series”, dịch sang tiếng Việt là “Loạt giải vô địch Liên minh huyền thoại”.