LCV là gì? Nghĩa của từ lcv

LCV là gì?

LCV“Light Commercial Vehicle” trong tiếng Anh.

LCV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LCV“Light Commercial Vehicle”.

Light Commercial Vehicle: Xe thương mại hạng nhẹ.
Phương tiện vận tải dùng với mục đích thương mại có tổng trọng lượng toàn xe không quá 3,5 tấn.

Một số kiểu LCV viết tắt khác:

Lifetime Customer Value: Giá trị khách hàng lâu dài.

Logical Column Vector: Vector cột logic.

Lower Calorific Value: Giá trị nhiệt lượng thấp hơn.

Light Combat Vehicle: Phương tiện chiến đấu hạng nhẹ.

Giải thích ý nghĩa của LCV

LCV có nghĩa “Light Commercial Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe thương mại hạng nhẹ”.