LĐBĐVN là gì? Nghĩa của từ lđbđvn

LĐBĐVN là gì?

LĐBĐVN“Liên đoàn bóng đá Việt Nam” trong tiếng Việt.

LĐBĐVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LĐBĐVN“Liên đoàn bóng đá Việt Nam”.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của LĐBĐVN

LĐBĐVN có nghĩa “Liên đoàn bóng đá Việt Nam” trong tiếng Việt.