LDO là gì? Nghĩa của từ ldo

LDO là gì?

LDO“Light Diesel Oil” trong tiếng Anh.

LDO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LDO“Light Diesel Oil”.

Light Diesel Oil: Dầu diesel nhẹ.

Một số kiểu LDO viết tắt khác:

Limited Duty Officer: Cán bộ nhiệm vụ giới hạn.

Low-Dropout: Tỷ lệ bỏ học thấp.

Luxury Decor Option: Tùy chọn trang trí sang trọng.

Local Development Officer: Cán bộ phát triển địa phương.

London Designer Outlet: Cửa hàng thiết kế ở London.

Latvia Darts Organisation: Tổ chức phi tiêu Latvia.

Local Door Operation: Vận hành cửa cục bộ.

Learning Development Officer: Cán bộ phát triển học tập.

Giải thích ý nghĩa của LDO

LDO có nghĩa “Light Diesel Oil”, dịch sang tiếng Việt là “Dầu diesel nhẹ”.