LDS là gì? Nghĩa của từ lds

LDS là gì?

LDS“Latter-day Saints” trong tiếng Anh.

LDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LDS“Latter-day Saints”.

Latter-day Saints: Các vị thánh Ngày sau.
Giáo hội lớn và nổi tiếng nhất trong phong trào Thánh hữu Ngày sau.

Một số kiểu LDS viết tắt khác:

Liberal Democracy of Slovenia: Nền dân chủ tự do của Slovenia.

Laser Distance Sensor: Cảm biến khoảng cách laser.

Leak Detection System: Hệ thống phát hiện rò rỉ.

Lymphedema–Distichiasis Syndrome: Hội chứng phù bạch huyết – distichiasis.

Lipodermatosclerosis: Xơ mỡ biểu bì.

Laser Direct Structuring: Cấu trúc trực tiếp bằng laser.

Giải thích ý nghĩa của LDS

LDS có nghĩa “Latter-day Saints”, dịch sang tiếng Việt là “Các vị thánh Ngày sau”.