LDV là gì? Nghĩa của từ ldv

LDV là gì?

LDV“Local Defence Volunteers” trong tiếng Anh.

LDV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LDV“Local Defence Volunteers”.

Local Defence Volunteers: Tình nguyện viên Phòng vệ Địa phương.

Giải thích ý nghĩa của LDV

LDV có nghĩa “Local Defence Volunteers”, dịch sang tiếng Việt là “Tình nguyện viên Phòng vệ Địa phương”.