LFG là gì? Nghĩa của từ lfg

LFG là gì?

LFG“Looking For Group” trong tiếng Anh.

LFG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LFG“Looking For Group”.

Looking For Group: Tìm kiếm nhóm.
Việc tìm kiếm hoặc lời mời gọi để tham gia vào một nhóm nào đó.

Một số kiểu LFG viết tắt khác:

Lexical Functional Grammar: Ngữ pháp chức năng từ vựng.

Lagged Fibonacci Generator: Trình tạo Fibonacci bị trễ.

Landfill gas: Khí bãi chôn lấp.

Giải thích ý nghĩa của LFG

LFG có nghĩa “Looking For Group”, dịch sang tiếng Việt là “Tìm kiếm nhóm”.

Thuật ngữ này hay được nhiều người sử dụng trên mạng internet, khi đề cập đến việc muốn tìm kiếm một nhóm nào đó (tùy mục đích cá nhân) để tham gia vào. Chúng có thể là các nhóm người chơi game (trò chơi) đòi hỏi nhiều người hoặc nhóm nào đó liên quan đến sở thích, đam mê...