LG là gì? Nghĩa của từ lg

LG là gì?

LG“Latvia” trong tiếng Anh.

LG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LG“Latvia”.

Latvia: Latvia.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu LG viết tắt khác:

Luganda: Luganda.
mã ISO 639-1: lg.

Giải thích ý nghĩa của LG

LG có nghĩa “Latvia”, dịch sang tiếng Việt là “Latvia”.