LGB là gì? Nghĩa của từ lgb

LGB là gì?

LGB“Lesbian, Gay, Bisexual” trong tiếng Anh.

LGB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LGB“Lesbian, Gay, Bisexual”.

Lesbian, Gay, Bisexual: Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Song tính.

Một số kiểu LGB viết tắt khác:

Laser-guided bomb: Bom dẫn đường bằng laser.

Giải thích ý nghĩa của LGB

LGB có nghĩa “Lesbian, Gay, Bisexual”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Song tính”.