LGBTI là gì? Nghĩa của từ lgbti

LGBTI là gì?

LGBTI“Lesbian, Gay, Bi, Transgender, Intersex” trong tiếng Anh.

LGBTI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LGBTI“Lesbian, Gay, Bi, Transgender, Intersex”.

Lesbian, Gay, Bi, Transgender, Intersex: Đồng tính nữ, Gay, Bi, Chuyển giới, Intersex.

Giải thích ý nghĩa của LGBTI

LGBTI có nghĩa “Lesbian, Gay, Bi, Transgender, Intersex”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng tính nữ, Gay, Bi, Chuyển giới, Intersex”.