LGH là gì? Nghĩa của từ lgh

LGH là gì?

LGH“Leicester General Hospital” trong tiếng Anh.

LGH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LGH“Leicester General Hospital”.

Leicester General Hospital: Bệnh viện đa khoa Leicester.

Một số kiểu LGH viết tắt khác:

Leigh Creek Airport: Sân bay Leigh Creek.
Mã sân bay IATA của một sân bay ở Nam Úc.

Giải thích ý nghĩa của LGH

LGH có nghĩa “Leicester General Hospital”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh viện đa khoa Leicester”.