LGSP là gì? Nghĩa của từ lgsp

LGSP là gì?

LGSP“Local Government Support Program” trong tiếng Anh.

LGSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LGSP“Local Government Support Program”.

Local Government Support Program: Chương trình hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Giải thích ý nghĩa của LGSP

LGSP có nghĩa “Local Government Support Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình hỗ trợ của chính quyền địa phương”.