LH là gì? Nghĩa của từ lh

LH là gì?

LH“Liên hệ” trong tiếng Việt, “Lithuania” trong tiếng Anh.

LH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LH“Liên hệ”, “Lithuania”.

Liên hệ.

Lithuania: Lithuania.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu LH viết tắt khác:

Luteinising Hormone: Luteinising Hormone.

Liên hiệp.

Liên hoan.

Giải thích ý nghĩa của LH

VIỆT NGỮ.

LH có nghĩa “Liên hệ” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

LH có nghĩa “Lithuania”, dịch sang tiếng Việt là “Lithuania”.