LI là gì? Nghĩa của từ li

LI là gì?

LI“Fifty-one” trong tiếng Anh.

LI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LI“Fifty-one”.

Fifty-one: Năm mươi mốt.
bằng chữ số La Mã.

Một số kiểu LI viết tắt khác:

Liberia: Liberia.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Liechtenstein: Liechtenstein.
mã ISO 3166.

Limburgish language: Ngôn ngữ Limburgish.
mã ISO 639-1: li.

Lithium: Lithium.
Li.

Giải thích ý nghĩa của LI

LI có nghĩa “Fifty-one”, dịch sang tiếng Việt là “Năm mươi mốt”.