LIBOR là gì? Nghĩa của từ libor

LIBOR là gì?

LIBOR“London Interbank Offered Rate” trong tiếng Anh.

LIBOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LIBOR“London Interbank Offered Rate”.

London Interbank Offered Rate: Lãi suất giao dịch liên ngân hàng Luân Đôn.

Giải thích ý nghĩa của LIBOR

LIBOR có nghĩa “London Interbank Offered Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Lãi suất giao dịch liên ngân hàng Luân Đôn”.