LIJ là gì? Nghĩa của từ lij

LIJ là gì?

LIJ“Los Ingobernables de Japon” trong tiếng Anh.

LIJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LIJ“Los Ingobernables de Japon”.

Los Ingobernables de Japon: Los Ingobernables de Japon.
tiếng Tây Ban Nha, "The Ungovernables of Japan", đấu vật chuyên nghiệp Nhật Bản.

Giải thích ý nghĩa của LIJ

LIJ có nghĩa “Los Ingobernables de Japon”, dịch sang tiếng Việt là “Los Ingobernables de Japon”.