LIL là gì? Nghĩa của từ lil

LIL là gì?

LIL“Laser Integration Line” trong tiếng Anh.

LIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LIL“Laser Integration Line”.

Laser Integration Line: Dây chuyền tích hợp laser.

Một số kiểu LIL viết tắt khác:

Lux Industries Ltd.

Luwero Industries Limited.

LEP Injector Linac.

Giải thích ý nghĩa của LIL

LIL có nghĩa “Laser Integration Line”, dịch sang tiếng Việt là “Dây chuyền tích hợp laser”.