LIT là gì? Nghĩa của từ lit

LIT là gì?

LIT“Lithuanian language” trong tiếng Anh.

LIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LIT“Lithuanian language”.

Lithuanian language: Tiếng Lithuania.
mã ISO 639-2: lit.

Giải thích ý nghĩa của LIT

LIT có nghĩa “Lithuanian language”, dịch sang tiếng Việt là “Tiếng Lithuania”.