LITAS là gì? Nghĩa của từ litas

LITAS là gì?

LITAS“Low Intensity Two Colour Approach System” trong tiếng Anh.

LITAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LITAS“Low Intensity Two Colour Approach System”.

Low Intensity Two Colour Approach System: Hệ thống tiếp cận hai màu cường độ thấp.
hàng không.

Giải thích ý nghĩa của LITAS

LITAS có nghĩa “Low Intensity Two Colour Approach System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tiếp cận hai màu cường độ thấp”.