LJ là gì? Nghĩa của từ lj

LJ là gì?

LJ“La Jolla” trong tiếng Anh.

LJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LJ“La Jolla”.

La Jolla: La Jolla.

Một số kiểu LJ viết tắt khác:

LaserJet: LaserJet.
nhãn hiệu máy in HP.

Library Journal: Tạp chí Thư viện.

Linux Journal: Tạp chí Linux.

LiveJournal: LiveJournal.

Ljubljana: Ljubljana.

Lord Justice of Appeal: Lord Justice of Appeal.

Sierra National Airlines: Hãng hàng không quốc gia Sierra.
mã IATA.

Giải thích ý nghĩa của LJ

LJ có nghĩa “La Jolla”, dịch sang tiếng Việt là “La Jolla”.