LKL là gì? Nghĩa của từ lkl

LKL là gì?

LKL“Lietuvos krepšinio lyga” trong tiếng Anh.

LKL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LKL“Lietuvos krepšinio lyga”.

Lietuvos krepšinio lyga: Liệtuvos krepšinio lyga.
Tiếng Lithuania, "Liên đoàn bóng rổ Lithuania".

Giải thích ý nghĩa của LKL

LKL có nghĩa “Lietuvos krepšinio lyga”, dịch sang tiếng Việt là “Liệtuvos krepšinio lyga”.