LLC là gì? Nghĩa của từ llc

LLC là gì?

LLC“Limited Liability Company” trong tiếng Anh.

LLC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLC“Limited Liability Company”.

Limited Liability Company: Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Giải thích ý nghĩa của LLC

LLC có nghĩa “Limited Liability Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty trách nhiệm hữu hạn”.