LLGC là gì? Nghĩa của từ llgc

LLGC là gì?

LLGC“Llyfrgell Genedlaethol Cymru” trong tiếng Anh.

LLGC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLGC“Llyfrgell Genedlaethol Cymru”.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Thư viện Quốc gia Wales.

Một số kiểu LLGC viết tắt khác:

London Lesbian and Gay Centre: London Lesbian and Gay Center.

Giải thích ý nghĩa của LLGC

LLGC có nghĩa “Llyfrgell Genedlaethol Cymru”, dịch sang tiếng Việt là “Llyfrgell Genedlaethol Cymru”.