LNB là gì? Nghĩa của từ lnb

LNB là gì?

LNB“Low-Noise Block” trong tiếng Anh.

LNB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LNB“Low-Noise Block”.

Low-Noise Block: Khối tiếng ồn thấp.
đĩa vệ tinh.

Một số kiểu LNB viết tắt khác:

Liga Nacional de Básquet: Liga Nacional de Básquet.
Rioplatense Tây Ban Nha, "Liên đoàn bóng rổ quốc gia", giải đấu hàng đầu Argentina.

Ligue Nationale de Basketball: Ligue Nationale de Basketball.
tiếng Pháp, "Liên đoàn bóng rổ quốc gia", tổ chức điều hành hai giải đấu hàng đầu của Pháp và giải đấu hàng đầu không liên quan của Thụy Sĩ.

Giải thích ý nghĩa của LNB

LNB có nghĩa “Low-Noise Block”, dịch sang tiếng Việt là “Khối tiếng ồn thấp”.