LNR là gì? Nghĩa của từ lnr

LNR là gì?

LNR“Ligue Nationale de Rugby” trong tiếng Anh.

LNR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LNR“Ligue Nationale de Rugby”.

Ligue Nationale de Rugby: Ligue Nationale de Rugby.
tiếng Pháp, "Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia".

Giải thích ý nghĩa của LNR

LNR có nghĩa “Ligue Nationale de Rugby”, dịch sang tiếng Việt là “Ligue Nationale de Rugby”.