LOFAR là gì? Nghĩa của từ lofar

LOFAR là gì?

LOFAR“Low Frequency Analysis and Recording” trong tiếng Anh.

LOFAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOFAR“Low Frequency Analysis and Recording”.

Low Frequency Analysis and Recording: Phân tích và ghi lại tần số thấp.

Một số kiểu LOFAR viết tắt khác:

Low Frequency Analyzer and Recorder: Máy ghi và phân tích tần số thấp.

Giải thích ý nghĩa của LOFAR

LOFAR có nghĩa “Low Frequency Analysis and Recording”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích và ghi lại tần số thấp”.