LOG là gì? Nghĩa của từ log

LOG là gì?

LOG“Logistics Officers” trong tiếng Anh.

LOG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOG“Logistics Officers”.

Logistics Officers: Nhân viên hậu cần.

Giải thích ý nghĩa của LOG

LOG có nghĩa “Logistics Officers”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân viên hậu cần”.