LOGPAC là gì? Nghĩa của từ logpac

LOGPAC là gì?

LOGPAC“Logistics Package” trong tiếng Anh.

LOGPAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOGPAC“Logistics Package”.

Logistics Package: Gói hậu cần.

Giải thích ý nghĩa của LOGPAC

LOGPAC có nghĩa “Logistics Package”, dịch sang tiếng Việt là “Gói hậu cần”.