LOTA là gì? Nghĩa của từ lota

LOTA là gì?

LOTA“Licentiate of the Orthodontic Technicians Association” trong tiếng Anh.

LOTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOTA“Licentiate of the Orthodontic Technicians Association”.

Licentiate of the Orthodontic Technicians Association: Hiệp hội kỹ thuật viên chỉnh nha.

Giải thích ý nghĩa của LOTA

LOTA có nghĩa “Licentiate of the Orthodontic Technicians Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội kỹ thuật viên chỉnh nha”.